Predložene minimalne plaće konzultanata

Prijedlog PREPORUČENIH baznih (osnovnih) plaća inženjera angažiranih na konzultantskim uslugama u RH za razdoblje 2021/2022

Navedene su PREPORUČENI iznosi plaća (isakazani iznosi nisu obvezni, već predstavljaju realni omjer plaća inženjerske struke u RH odnosu na ukupne realne (stvarne) cijene rada u građevinarstvu u razdoblju 2017-2021), a uvažavajući i iznose plaće inženjera konzultanata u tvrtkama u stranom vlasništvu koje rade i djeluju u RH.

Iskazane cijene predstavljaju početne (osnovne) cijene rada inženjera konzultanata, koje mogu biti i znatno više, ovisno o složenosti projekta

 

Opis kategorija inženjera - konzultanata
Inženjer I - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore, od 5 godina do 10 godina stručnog iskustva - ČLAN STRUČNOG TIMA
Inženjer II - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore, s min. 10 godina stručnog iskustva - SPECIJALIST
Inženjer III - inženjer konzultant s položenim stručnim ispitom, član komore, s min. 15 godina stručnog iskustva - VODITELJ PROJEKTA

 

Bazne (osnovne) mjesečne neto plaće inženjera Odnosi plaća između kategorija
Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 14.000,00 kn + terenski dodatak/dnevnica 1,00  
Inženjer II 18.500,00 kn + terenski dodatak/dnevnica 1,32 1,00
Inženjer III 23.500,00 kn + terenski dodatak/dnevnica 1,27 1,68

U cijenama nisu iskazani ostali dodaci na plaću (posebna nagrada, bonusi i dr)

 

 

Bazne (osnovne) mjesečne brutto plaće inženjera Odnosi plaća između kategorija
Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 33.320,00 kn 44.920,00 kn 1,00  
Inženjer II 44.400,00 kn 56.000,00 kn 1,33 1,00
Inženjer III 57.575,00 kn 69.175,00 kn 1,30 1,73

U cijenama nisu iskazani ostali dodaci na plaću (posebna nagrada, bonusi i dr)

 

 

Faktor indirektnih troškova
Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi
Inženjer II 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi
Inženjer III 1,33 + terenski dodatak/dnevnica + ostali troškovi

 

 

Rad na terenu obuhvaća sljedeće troškove:
- rad na terenu u cijeni mjesečnog rada
- troškovi smještaja 3.000,00 kn
- troškovi prehrane 1.000,00 kn
- dnevnica/terenski dodatak 4.400,00 kn
- prijevoz 4x mjesečno do/od gradilišta do 400 km 3.200,00 kn
Ukupno povećani troškovi za rad na terenu 11.600,00 kn

 

 

Bazne (osnovne) bruto cijene radnog sata inženjera (kod obračuna usluga po satima) Odnosi između kategorija
Kategorija RAD U MJESTU BORAVKA RAD NA TERENU
Inženjer I 400,00 kn Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,00  
Inženjer II 525,00 kn Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,31 1,00
Inženjer III 660,00 kn Stvarni rad + dodatno troškovi prijevoza + satnica za dolazak/odlazak 1,26 1,65

Napomena: Primjena obračuna rada inženjera - konzultanata po radnom satu primjenjuje se kod povremenog angažmana konzultanata, na bazi angažmana u trajanju od nekoliko sati do nekoliko dana

 

 

Predložene bazne (osnovne) cijene inženjerskih konzultantskih usluga zasnovane su na:

  • - realnoj cijeni inženjerskog rada na tržištu građevinske industrije i usluga u Republici Hrvatskoj i odnosima cijena rada u građevinarstvu
  • - primjerenoj naknadi rada inženjera uvažavajući ostale struke
  • - načelu da se inženjeri trebaju aktivno posvetiti povjerenom im projektu (da se spriječi neprofesionalno ponašanje inženjera koji pokrivaju u isto vrijeme veliki broj projekata)
  • - nastojanju da se cijena inženjerskog rada unutar investicijskog projekta u RH što više približi udjelu inženjerskih usluga kao na projektima u zapadnoj Europi (zasad smo na 50%)

 

Bazne cijene konzultantskih usluga u HR